Köyhyyden ja syrjäytymisen Suomi

17.10. vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää. Samalla vietetään asunnottomien yötä. Asunnottomuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on merkittävää niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Tuloeroja on pyrittävä vähentämään, sillä köyhyys tuo mukanaan toivottomuutta ja voi johtaa itsessään syrjäytymiseen. Asunto puolestaan on jokaisen oikeus. Asunnottomuustyöhön on oltava riittävät resurssit, jotta tämä oikeus myös toteutuu jokaisen kohdalla. Ehkäiseviä toimenpiteitä ei kuitenkaan ole näköpiirissä sinimustan hallituksen ansiosta.

Ironista kyllä, juuri köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä on eduskunnassa käsitelty sinimustan hallituksen heikennyksiä ihmisten toimeentuloon. Niitä samoja heikennyksiä, jotka luovat lisää köyhyyttä, syrjäytymistä ja toivottomuutta, pahimmillaan myös asunnottomuuden lisääntymistä. Leikkauksia on tulossa asumistukeen, työttömyysetuuksiin ja sosiaaliturvaetuuksiin, jälkimmäisiin indeksijäädytyksen muodossa.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosuus poistuu. Samoin lapsikorotus poistetaan. Asumistukea leikataan ja sen saannin ehtoja kiristetään. Työttömyysturvan työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen. Indeksijäädytys koko hallituskauden ajalle puolestaan vaikuttaa muun muassa kuntoutusrahaan, vähimmäissairauspäivärahaan, opintorahaan ja kotihoidon tukeen. Pienituloiset maksavat kovimman hinnan ja erityisesti lapsiperheet, joissa vanhemmat ovat työttöminä tai sairaita, joutuvat täysin kestämättömään tilanteeseen. Osa-aikatyön kannustin poistuu, mutta toisin kuin sinimusta hallitus asian sumplii, se ei automaattisesti tuo tähän asti osa-aikatyötä tehneille yhtäkkiä yllättäen tilalle kokoaikaista työtä. Mikään näistä ”kannustimiksi” kutsutuista leikkauksista ei luo yhtään työpaikkaa, eikä paranna valtion verotuloja. Yhä useampi joutuu sen sijaan turvautumaan toimeentulotukeen, jonka menot tulevat kasvamaan.

Valtionvelasta ollaan kovin huolissaan ja köyhiltä kuulemma leikataan, jotta valtio selviäisi. Suurituloisten veronalennuksiin on kuitenkin varaa. Ei siis ihme, ettei eduskunnan täysistunnossa ollut juurikaan hallituspuolueiden edustajia paikalla, sillä kyseessä ovat leikkaukset, joita ei voi mitenkään puolustaa. Kyseessä on täysin ideologinen politiikka, jota ei voi perustella järjellä tai logiikalla.  

Kansa on saanut, mitä se tilasi. Hallituksen, joka ei välitä köyhyyden ja syrjäytymisen seurauksista.
Sen verran kylmää, ylimielistä ja itsekästä on päätöksenteko, joka tavoittelee hyötyä omiin ja etupiiriensä taskuihin kaikkien pienituloisten kustannuksella. Sinimusta hallitus vie Suomea taaksepäin kohti luokkayhteiskuntaa.

Tervetuloa köyhyyden ja syrjäytymisen Suomeen.

Kommentit

Jätä kommentti