Kahden kerroksen väkeä

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ehdottaneet jälleen lukukausimaksuja korkeakouluihin osana julkisen talouden tasapainottamista. Ehdotuksen mukaan opintoja voisi rahoittaa opintolainalla, jota alettaisiin perimään takaisin vasta, kun valmistuneen tulot olisivat tarpeeksi suuret. Maksuilla korkeakoulut voisivat virkamiesten mukaan kehittää opetuksen laatua tai lisätä aloituspaikkoja.

Ehdotus on surkea. Suomessa on panostettava erityisesti nyt koulutukseen. Koulutuksen puute lisää riskiä köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Tällä hallituskaudella on toteutettu oppivelvollisuuden laajennus, joka on ollut tarpeellinen uudistus osin juuri edellä mainitusta syystä. Koulutus on meillä myös vientituote, jonka avulla saamme suomalaista osaamista maailmalle tunnetuksi.

Koulutus on myös yksi hyvinvointivaltion mittareista. Oikeus siihen tulee olla jokaisella. Tämä oikeus ei toteudu, jos korkeakoulujen lukukausimaksut toteutuvat. Maksut karsivat automaattisesti pois niitä opiskelijoita, joilla ei ole mahdollisuuksia ylimääräiseen lainanottoon tai varoja omasta takaa.

Lukukausimaksujen rahoittaminen lainalla on myös aivan yhtä huono ajatus, kuin maksut itsessään ovat. Opiskelijat joutuvat jo nyt rahoittamaan opintojaan opintolainalla, sillä opintotuki yksin ei riitä elämiseen. Opiskelu on myös usein täysipäiväistä, joten työnteko opintojen ohella ei kaikille ole mahdollista. Onko valtiovarainministeriön virkamiesten ajatuksena, että lainaa jouduttaisiin ottamaan kahta enemmän? Jos on, karsii se jo monia opiskelijoita. Opiskeluajan ei pitäisi automaattisesti johtaa tuhansien eurojen lainoihin. Varsinkin kun lainaa ottaa moni jo nyt vain siksi, että saa rahoitettua opiskeluajan perustarpeita!

Lukukausimaksuilla saadaan aikaan kahden kerroksen väkeä; niitä, joilla on varaa opiskella ja niitä, jotka jäävät ilman korkeakoulututkintoa vain taloudellisen tilanteen vuoksi. Tähän meidän ei Suomessa pidä lähteä. Valtion tulopuolta on pystyttävä kasvattamaan korkealla työllisyydellä ja osaamiseen panostamalla. Maksullinen koulutus ei näihin sovi.

Kommentit

Jätä kommentti