Investoidaan ihmisiin ja elämänlaatuun

Hyvinvointialueiden rahoitus puhuttaa ja huolettaa niin poliitikkoja kuin palveluiden käyttäjiäkin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on leikattu jo pitkään. Tästä johtuen seuraukset ovat tulleet nyt suuren rakenteellisen uudistuksen myötä raadollisesti näkyviin. Meiltä puuttuu rahaa järjestää palveluita, joita on kuitenkin pakko järjestää. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat, sillä kevyempien ja edullisempien palveluiden puutteessa ongelmat pääsevät usein kasvamaan niin, että näitä raskaampia ja kalliimpia palveluita tarvitaan. Kun samaan aikaan uudistuksen tavoitteena on palveluiden painottaminen ennaltaehkäisevään suuntaan, on yhtälö haastava.

Vaikeudet ovat kuitenkin voitettavissa. Sen sijaan, että syydämme vähäiset rahat yksityisille palveluntuottajille, on meidän tehtävä investointeja matalan kynnyksen palveluihin. Liikunnan ja ravitsemuksen parissa opintoja tehneenä ja työskennelleenä näen näiden merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Terveellisiä elintapoja edistämällä pystymme varmasti vähentämään osaltaan raskaampien erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta.

Tutkimusten mukaan terveydenhuollon palveluita käyttäviä potilaita on eniten sairausryhmässä, johon kuuluvat sydän- ja verisuoni- sekä aineenvaihduntasairaudet. Myös tuki- ja liikuntaelimien vaivat näkyvät terveydenhuollossa. Olen esittänyt näiden osalta ratkaisuksi UKK-instituutin liikkumisreseptin käyttöönottoa ja liikunnan ja ravitsemuksen ammattilaisten hyödyntämistä osana henkilöstörakennetta. Hoitaja-lääkärityöparista puhuminen on jo varmasti tuttua, mutta jos yhtälöön lisätään vielä kiinteästi toimimaan esimerkiksi liikuntaneuvoja, saadaan jo paljon vaikuttavampaa palvelua aikaan. Ihmisiä ei saa jättää yksin toimimaan, vaan konkreettista apua elintapojen parantamiseen on pystyttävä tarjoamaan siinä, missä tarjoamme myös hoitoa.

Mielekäs liikunta edistää terveyttä, parantaa unen laatua ja tarjoaa sosiaalisia suhteita. Lyhyesti sanottuna se parantaa elämänlaatua. Hyvää elämänlaatua edistävät toimenpiteet ovat tarpeellisia, sillä hyvinvoivat kansalaiset ovat koko hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Tarvitaan kuitenkin yhteistyötä ja rohkeutta toteuttaa palveluita yli totuttujen mallien. Katse tulevaisuuteen ja investoinnit ihmisiin ovat tämänkin aiheen osalta kannattavia. Toivottavasti tukea ja tahtoa uusien keinojen ja investointien toteuttamiseen löytyy yli puoluerajojen. Olen niihin osaltani sitoutunut.

Kommentit

Jätä kommentti