Ennaltaehkäisyä, kyllä kiitos!

SDP julkisti kansallisen hyvinvointiohjelmansa, joka painottaa vahvasti ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaisiin palveluihin. Sosionomina ja lähihoitajana ennaltaehkäisyn merkitys on itselleni selvä. Olen erittäin tyytyväinen ohjelmaan ja puolueeseen, joka ymmärtää sen merkityksen myös valtion taloudelle.
Ennaltaehkäisy on vastuullisinta talouspolitiikkaa. Sen avulla pystytään välttämään kalliimpien ja raskaampien palveluiden tarve. Suurin vaikutus ennaltaehkäisyllä on kuitenkin siihen, miten ihmiset pysyvät osallisina.


Osallinen ihminen osallistuu yhteiskuntaan. Hän kykenee kouluttautumaan, tekemään töitä tai toimimaan yrittäjänä. Osallisuus näkyy tätä kautta muun muassa valtion verotuloina ja sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen aisoissa pysymisenä. Toki joskus osallisuus ja osallistuminen on vapaaehtoistyötä, joka on myös äärimmäisen tärkeää. Sen avulla voi auttaa jotakuta toista puolestaan pysymään osallisena.


Ennaltaehkäisy on SDP:n visioimia säännöllisiä terveystarkastuksia, mutta se on myös paljon muuta. Se on myös muun muassa mielenterveyden tukemista, ajoissa saatuja sosiaalihuollon palveluita, työssä jaksamista ja opiskelijahuoltoa. Se on turvallisia aikuisia lasten ja nuorten elämässä. Käytännössä se on arjen hyvinvointia ja sen huolehtimista, että arki on ihmisen arvoista.


Maailma muuttuu ja meidän on tehtävä myös rakenneuudistuksia sekä luotava niihin sisältöä, joka vastaa nykypäivän haasteisiin. On hienoa, että jotkut puolueet tähän pystyvät. Politiikassa on pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen, eikä sortua vain pikavoittoihin. Jälkimmäinen on moneen kertaan todettu toimimattomaksi. Tehdään siis päätöksiä pitkällä tähtäimellä ihmisten hyväksi. Se on myös valtion ja talouden kannalta paras tie.

Kommentit

Jätä kommentti