Sini Felipe

Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu, Kirkkonummen kunnanvaltuutettu

Ikääntyvä väestö

Suomessakin väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Eliniän odotteemme on kasvanut ja kasvaa yhä kehittyvän terveydenhuollon myötä. Ikääntyvä ihminen ei ole passiivinen, vaan osaava ja osallistuva. Tämä potentiaali on tärkeä oppia tunnustamaan. Myös työuramme ovat pidentyneet; eläkeikää on jatkuvasti nostettu. Ikääntyvän väestön potentiaali on huomattava niin ollen myös työelämässä, jossa voimme hyödyntää ikääntyvien työntekijöiden osaamista ja karttunutta kokemusta. Samalla varaudumme siihen, että jokainen ikääntyy – myös tulevat sukupolvet aikanaan, joka huomioiden on alettava kehittämään elinkaariajattelulla väestön toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitämistä.

(Mikro)talous

Palkalla on tultava toimeen. Työn arvostuksen näkyminen palkkauksessa on oltava ensisijainen tulon lähde jokaiselle. Alipalkkauksesta on päästävä eroon minimipalkkauksen määrittävällä lainsäädännöllä.
Myös työkyvyttömyysongelmiin on pystyttävä tarttumaan. Yleisin syy työkyvyttömyydelle ovat mielenterveyden ongelmat, joihin voidaan tarttua entistä tehokkaammilla matalan kynnyksen palveluilla; investoinnit ennaltaehkäisyyn tuovat merkittäviä säästöjä talouteen pitemmällä tähtäimellä. Työkyvyttömyyteen päätymistä on estettävä, jotta sosiaaliturvan menot ja verotulot saadaan myös paremmin tasapainoon – tässä toki oma tekijänsä on työelämäkysymykset, kuten työssä jaksaminen.

Sini Felipe

Lue lisää...

Olen Sini, 46-vuotias äiti ja työelämän edunvalvoja. Koulutukseltani olen sosionomi AMK ja tällä hetkellä myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija. Syntyjäni olen Vihdin Nummelasta, josta muutin pois teini-ikäisenä. Päädyin kuitenkin takaisin lähelle juuriani pohjoisen Suomen kautta Kirkkonummelle.

Haluan olla mukana rakentamassa Suomea, jossa jokainen saa yhdenvertaiset palvelut, jossa jokaista arvostetaan ihmisenä ja jossa sydämen sivistys näkyy siinä, miten toisiamme kohtelemme. 3 lapsen äitinä haluan osaltani edistää yhteiskuntaa, jossa lapsemme ovat turvassa ja voivat rakentaa elämänsä tasavertaisista lähtökohdista.

Työn alla oleva ylemmän korkeakoulututkintoni aihe on ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen. Ikääntyvän väestön arvostus on sydämen asiani, kuten paloni työelämän kysymyksiin. Suomessakin väestö ikääntyy vauhdilla ja tämä vaikuttaa luonnollisesti huoltosuhteeseen. Samaan aikaan työelämän vaatimukset kasvavat ja ihmiset palavat loppuun nopeammin. Suomalaista työelämää on mielestäni kehitettävä siten, että työntekijöiden ikääntyminen ja jokaisen työssä jaksaminen huomioidaan – uskon sen johtavan myös tasapainoisempaan talouteen ja ihmisarvoiseen, reiluun työelämään.